Enneagram 9 personlighedstyper

Jeg anvender Enneagrammet som en del af mit stærke fundament for:

👍 Personlig udvikling

👍 Målrettet kommunikation

👍 Lederudvikling

👍 Teamudvikling

👍 Stress

Enneagrammet er en model der hjælper med til at definere vores forskellige personlighedstyper.

En praktisk spørgeramme skaber udgangspunkt for en grundig og åben dialog - hvorefter du selv laver konstateringer, der definerer din type.

Den veldokumenterede/ gennemprøvede model bygger på, at finde frem til hvilken del af hjernen vi bruger først og oftest.

I processen er jeg katalysator for at du bliver bevidst om, din dybeste motivation, stærkeste drivkraft og typiske reaktionsmønstre i såvel overskudssituationer som under pres.

Ved at opnå indsigt i din egen type opnår du praktisk mulighed for personlig udvikling og frigivelse af energi til at skabe stærkere relationer og en sundere udvikling. Denne proces styrker målrettet kommunikation og samarbejdsevne på tværs af forskellige personlighedstyper, og du vil få en praktisk forståelse for, hvordan dine karakteristika matcher med mennesker i dit netværk.

Mit mål er at øge potentialet for optimal udnyttelse af dine unikke kompetencer og løfte barren for de mål, vi sammen kan realisere. Uanset om du ønsker at træde ind i en ny fase af personlig vækst, styrke dine lederegenskaber eller forbedre samarbejdet i dit team, er Enneagrammet en kraftfuld vej til succes.

Målet er at øge potentialet for optimal udnyttelse af vores forskellige kompetencer og hæve overliggeren for de mål vi sammen kan/ vil realisere.