Enneagram 9 personlighedstyper

Jeg anvender Enneagrammet som en del af mit stærke fundament for:

👍 Personlig udvikling

👍 Målrettet kommunikation

👍 Lederudvikling

👍 Teamudvikling

👍 Stress

Enneagrammet er en model der hjælper med til at definere vores forskellige personlighedstyper.

En praktisk spørgeramme skaber udgangspunkt for en grundig og åben dialog - hvorefter du selv laver konstateringer, der definerer din type.

Den veldokumenterede/ gennemprøvede model bygger på, at finde frem til hvilken del af hjernen vi bruger først og oftest.

I processen er jeg katalysator for at du bliver bevidst om, din dybeste motivation, stærkeste drivkraft og typiske reaktionsmønstre i såvel overskudssituationer som under pres.

Det er viden om egen type der giver praktisk mulighed for selvudvikling og frigør energi til at skabe stærkere relationer og sundere udvikling.

Processen øger målrettet kommuniktion og evnen til samarbejde på tværs af personlighedstyper. Vi får praktisk indsigt i, hvorledes vores egne karakteristika matcher de mennesker vi har i vores netværk.

Målet er at øge potentialet for optimal udnyttelse af vores forskellige kompetencer og hæve overliggeren for de mål vi sammen kan/ vil realisere.