Lotte Krøger og Jesper Krøger Lemme __________________________________________________ 28 29 86 07 og 40 35 00 00

Lotte Krøger og Jesper Krøger Lemme __________________________________________________ 28 29 86 07 og 40 35 00 00

Velkommen

En sund, mental udvikling af uudnyttet potentiale hos mennesker, er fundamentalt for at skabe vedvarende resultater i en virksomhed. Vi brænder for at understøtte og inspirere til denne udvikling hos både mennesker og virksomheder.

De forandringer du ønsker for dig selv eller din virksomhed, skal ske i en naturlig proces, og med en indsats der er realistisk at gennemføre, fastholde og videreudvikle. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i den hverdag du eller din virksomhed fungerer i, med henblik på at opnå de mål enten du/I sætter.

Grundlaget for vores arbejde vil altid være baseret på en grundig dialog med dig som kunde, og sammen foretager vi en fælles vurdering af de aktiviteter, der kræves for at tilvejebringe de ønskede resultater. Dialogen vil være løbende og bestå af flere evalueringer, da vi vil sikre at processen og retningen er optimal.

Vores basis for, at udvikle uudnyttet potentiale hos mennesker og virksomheder, er erfaring som henholdsvis CEO/VP og chef, leder og coach i SMV og koncerner.