Tempoet nedsættes automatisk når vi går i sandet

Tempoet nedsættes automatisk når vi går i sandet

Mindfulness - er det der kommer ud af af være opmærksom med vilje

Mindfulness træner din hjerne – effektivt og praktisk. Vores hjerner er udsat for indtryk det meste af døgnet. Indtrykkene kan være alt fra en telefon der bimler eller lyser op om natten mens vi sover, tv’et der kører i baggrunden, trafikken på vej til og fra arbejde, sociale medier der tjekkes flere gange dagligt, computerskærme eller støj på arbejde osv. Vores hjerner er ofte på overarbejde.

Mindfulness er et formidabelt redskab til at reducere stress, skabe indre velvære og bringe fokus på det der giver energi. Som certificeret mindfulnessinstruktør kan jeg give dig et værktøj til at opnå et sundt mentalt overskud i hverdagen.

Hos KrøgerLemme er det mystiske og spirituelle taget ud af værktøjet – mindfulness er for alle.

Korte daglige træningsforløb skaber øget indre ro, bevidst prioritering af energi og overskud til det der skaber værdi. Kom alene eller sammen med nogen fra dit nærmeste netværk.

Stress og Mindfulness indsigt, håndtering og udvikling

Stress og Mindfulness indsigt, håndtering og udvikling

Oplevelse af mindfulnesskursus hos KrøgerLemme

Mand 25 år:

Større indsigt i at kategorisere tanker og efterfølgende være bedre til at vurdere hvilke tanker der gør en godt og hvilke der gør en skidt.

Behagelig og rolig stemme under meditationerne.

Mand 61 år:

Det er blevet nemmere at indlære / bringe fokus på elementer i processen frem for hele processen.

En betingelse for min oplevelse og indlevelse er, at der ikke skabes en mystik om begrebet/ metoden og at der ikke ”messes” – men tales i et ganske almindeligt og behageligt toneleje.

Det skaber relationer til dagligdagen og lyst/ evne til at kunne praktisere. Det gør Lotte.