Naturen reducerer stress

Naturen reducerer stress

Stress forebyggelse og håndtering. – enhver styrke kan ende i stress

Flere og flere oplever et stigende arbejdspres, flere forventninger og flere krav. I en travl hverdag eller et travlt arbejdsliv glemmer vi ofte at passe på vores mentale sundhed. Når du kontakter mig, har du sikkert en fornemmelse af, at kravene overstiger ressourcerne. Det første vigtige skridt henimod en sundere mental tilstand, er erkendelsen heraf.

Næste skridt er at være åben for en praktisk mental værktøjskasse, der nødvendigvis ikke lægger op til en radikal ændring af dit liv, men giver dig mulighed for at tage imod stressen og håndtere den.

Hvis du ønsker at prioritere din mentale sundhed, kan jeg lære dig at bruge nogle enkle værktøjer, som giver dig mere energi i det liv du lever, og hjælpe dig til at være i stand til at klare de krav, du møder i dit liv. Målet er et liv i harmoni med det samfund/fællesskab, vi er en del af.

Jeg har selv oplevet store unødvendige konsekvenser ved at ignorere stress – og brænder for  at inspirere dig til at leve dit aktive liv på en mentalt sund måde.

Mit fokus:

👍 Du opdager gevindsten ved at leve et liv i balance

👍 Du bliver istand til at forebygge stress

👍 Du lære at anvende "værktøjskassen" til stresshåndtering

👍 Du får indsigt i dine stress givere og dæmpere

👍 Du kommer til at leve det liv du ønske, og samtidig evne at magte presset i livet 

Stresskursus, stresshåndtering og stressforebyggelse

Et stressforløb hos KrøgerLemme er minimum 6 samtaler á 1 times varighed, i starten ligger samtalerne typisk med 1 uges interval, senere ofte med lidt længere spredning.

Pris kr. 3.000 eks. evt. transportomkostninger. Samtalerne kan foregå både ved fysisk møde eller online møde.