Bedste resultater via fremdrift i balance

Bedste resultater via fremdrift i balance

Virksomhedsudvikling der skaber fremdrift i balance

Mit udgangspunkt er, at virksomheder, organisationer og mennesker i balance har størst mulighed for at skabe vedvarende og stærk udvikling.

Med basis i mine mange praktiske observationer har jeg udviklet et sparringsværktøj der sammen med dig/ jer kan give en indikation af de parametre der skal arbejdes med for at skabe balance – generere mulighed for at frigøre energi til fremdrift og bedste resultater.

Jeg konkretiserer det komplekse.

Prioriterer ud fra såvel den interne som eksterne analyse og sammenfatter væsentligste konstateringer/ konklusioner til en sammenhængende strategi – med elementer der kan og skal operationaliseres.

Vil være katalysator for at du/I skaber det store billede og foretager en logisk nedbrydning i kompetencespecifikke arbejdspakker der forankres og realiseres.

Mine ydelser er primært:

Strategiprocesser i SMV – identifikation og formulering af ”maggi terningen” og proces for effektiv operationel forankring.

Sparring og mentoring – nyansatte topledere og chefer i SMV.

Driftsoptimering/”turnaround” – sparring i forbindelse med proces/identifikation og ikke mindst eksekvering af radikale indsatser.

Nyudviklet bestyrelsesuddannelse ”Dynamisk Bestyrelse” – der tager udgangspunkt i personlig diversitet og samspil mellem forskellige personlighedstyper.