Teamudvikling der styrker virksomhedens fundament for de bedste resultater.

Ønsker du at løfte din virksomheds fundament til nye højder og opnå de bedste resultater? Dynamiske teams har potentiale til at tage markante skridt op ad performancestigen og frigøre den ekstra energi, som hver enkelt teammedlem bidrager med - baseret på deres personlige forskelligheder.

At skabe en synkroniseret og fælles fremdrift kræver først og fremmest, at hvert teammedlem kender deres egen type, herunder styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder. Når denne viden udvides til at omfatte kollegers personlighedstyper, frigøres ekstra energi til at fremme samarbejdet og skabe en balanceret fremdrift.

Processen bringer fokus på optimal udnyttelse af individuelle kompetencer og identificerer hvornår der kan være behov for kompetencer der ikke umiddelbart findes internt i teamet.

Identificerer endvidere hvordan teamet fungerer i pressede situationer og bringer fokus på effektiv opgaveløsning. Jeg arbejder ud fra 9 personlighedstyper ”Enneagrammet”, som tager udgangspunkt i hvilke dele af hjernen mennesket bruger først og mest – hvad motiverer os og hvad er vores typiske reaktionsmønstre.

I en praktisk fælles proces finder mine kursister selv ud af hvilken type de er. Jeg propper ingen i teoretiske kasser. Værktøjet og ikke mindst processen er optimal til såvel selvudvikling og teamudvikling.

Forløbet baseres på aktuelle opgaver der under alle omstændigheder skal løses og gør dermed træningen nærværende og værdiskabende.