Kunder

Det siger kunder om Lederuddannelse - Lederudvikling hos KrøgerLemme

Mand, virksomhedsejer, 33 år:

Jeg har lært meget om mig selv og min personlighed, og hvordan min kommunikation bliver opfattet af andre. Dertil har vi talt om nogle værktøjer, som jeg kan gøre brug af i hverdagen for at lette kommunikationen og på den måde nedbringe misforståelser.

Lotte har en god professionel måde at vejlede på, dertil er hun en person man nemt og hurtig får et godt tillidsforhold til. Jeg tænker det særlige er hendes mange års erfaring, i at arbejde med mennesker, og har derfor nemt ved at sætte sig ind i de problemer jeg har stået i.

Jeg vil klart anbefale Lotte til andre. Specielt til at forebygge stress i virksomheder store som små. Herunder ligger også leder kursus, som jeg tænker er rigtig vigtige i forhold til at forsøge at undgå stress i blandt medarbejdere og ledere.

Det siger kunder om Lotte som Stresskonsulent hos KrøgerLemme

Kvinde 53 år:

Kære Lotte Tusind Tak til dig, - min fantastisk stresskonsulent. Det var et rigtig skønt og lærerigt forløb for mig. Tak for din søde og oprigtige væremåde. - Det var en gave, at blive coachet af dig.

Kvinde 52 år:

Jeg kom til at reflektere over alle ”mine egne regler”, er de nu nødvendige? Prioritere min tid. Bevidst om at prøve ikke at lade mig unødigt bekymre om, hvad der måske kan ske.

Lotte er en super skøn person, - varm, glad, nærværende, empatisk, naturlig, lyttende og rummelig, - ingen fordomme eller bedrevidenhed. Og god til at formidle det teoretiske/faglige i forløbet.

Det har været så dejligt, lærerigt og befriende at tale med Lotte, - vores samtaler har været dybe og meget værdifulde for mig. – Var altid glad og på en måde lettet efter hver samtale.

Lotte er rigtig god til analysere, det jeg fortæller hende. Hun sætter ”fingeren” lige der, hvor jeg ikke altid handler lige hensigtsmæssigt ifht. at passe på mig selv. – Og stiller venlige spørgsmål til det, - så jeg selv får ”åbnet øjnene for uhensigtsmæssighederne”. Og Lotte har desuden via samtale støttet ved at lytte og stille spørgsmål, - og komme med venlige, velmente puf til at komme i den rigtige retning og søge hjælp.

Jeg har fået åbnet øjnene for, hvad der stresser mig. Jeg tænker og reflektere over det, - og bruger de teorier, redskaber og konklusioner Lotte og jeg kom frem til, som kan hjælpe mig.

Det har været et meget givtigt forløb for mig, at få den gave at tale med Lotte. Jeg vil til enhver tid kunne anbefale dygtige, skønne Lotte til andre. Jeg tænker mange situationer, - alle der har brug for at få hjælp til, at få taget hånd om de udfordringer, de står overfor – uanset hvad de handler om.

Kvinde 51 år:

Jeg oplever Lotte som værende meget empatisk og lyttende. Hun var rigtig god til at stille opfølgende spørgsmål, når jeg reflekterede over de modeller, hun præsenterede mig for.

Endvidere var Lotte god til at opmuntre mig og bibringe lysten til at gøre en forskel for mig selv, således jeg kunne komme ud af den stress-spiral, jeg var havnet i.

Lotte var meget opmærksom på min mentale tilstand, når vi mødtes, hvilket gjorde at hun var god til at anvende den eksakte teori, der gav bedst udbytte for mig, under vores samtaler.

Lotte var meget alsidig i sine metoder. Fx blev nogle af vores samtalerne kombineret med en gåtur eller en mindfulnessøvelse.

Jeg kan på det varmeste anbefale Lotte til andre stressramte. Hun reflekterer meget over den feedback, hun får efter hvert møde, og hun møder altid yderst velforberedt op til det efterfølgende møde.

Endvidere er det en force, at Lotte selv "har været dèr" og selv har prøvet, både mentalt og fysisk, hvilke påvirkning en stressfyldt hverdag har på det enkelte individ.

Det har altid været let at forklare de udfordringer, jeg har stået i til Lotte. Og hun har været god til at projektere de anvendte modeller over på hverdagssituationer, hvilket gør de faglige termer lettere at forstå.

Det siger kunder om coaching hos KrøgerLemme

Mand, Advokat, 31år.

Jeg fik defineret et mål og specificeret en plan for, hvordan jeg skal nå dette mål. Dette gav mig struktur på et område (min personlige karriereudvikling), der ellers har været præget af tilfældighed, og dette værktøj giver modtageren følelsen af kontrol, fremdrift og udvikling.

Lottes særlige evner som coach er kombinationen af på den ene side at være empatisk og tillidsvækkende og på den anden side evnen til at sætte sig ind i netop dét, der er helt særligt ved modtagerens situation (det være sig evner, begrænsninger, relationer og ydre forhold mv.)

Det er en oplevelse af at opnå sine konklusioner og delmål selv, hvilket er ekstremt tilfredsstillende, skønt man ved nærmere refleksion er umærket klar over, at konklusionerne og delmålene ikke var blevet opnået – eller i hvert fald ikke var blevet opnået nær så effektivt – uden den pågældende støtte og rådgivning.

Jeg har forstået vigtigheden af at arbejde struktureret og målrettet med alle aspekter af mit professionelle virke, også de forhold der vedrører mig selv og ikke ”opgaven”. Dette tror jeg også vil forbedre mine lederevner.

Jeg vil anbefale min coach til at yde talentudvikling af eksempelvis unge ledere/professionelle. Her har hun uden tvivl nogle særlige evner.

Det siger kunder om Lotte som Mindfulnessinstruktør hos KrøgerLemme

Mand 25 år:

Større indsigt i at kategorisere tanker og efterfølgende være bedre til at vurdere hvilke tanker der gør en godt og hvilke der gør en skidt. Behagelig og rolig stemme under meditationerne.

Mand 61 år:

Det er blevet nemmere at indlære / bringe fokus på elementer i processen frem for hele processen. En betingelse for min oplevelse og indlevelse er, at der ikke skabes en mystik om begrebet/ metoden og at der ikke ”messes” – men tales i et ganske almindeligt og behageligt toneleje. Det skaber relationer til dagligdagen og lyst/ evne til at kunne praktisere. Det gør Lotte.